See other templatesSee other templates

Human Right

sidən danışaraq, federalçı-istiqlalçı bölgüsü ilə birlikdə birlik  axdaranların birliyə vurduğu zərbə arşınlarla ölçülür. Onun üçündür ki, milli şura, birliyə gedən yolun ancaq və ancaq “milli müqəddəratın təyini” təfəkküründən geçəcəyinə dərindən inanır və bu yolda addımlayır)

Read more...

Go to top